Raport bieżący nr 7/2015 / Current report no 7/2015

Czerwiec 23, 2015

Raport bieżący nr 7/2015 / Current report no 7/2015

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015

Data:  23.06.2015       Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweWiadomość:


Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc (“Spółka", „Emitent“) przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015 roku.

Uchwały ZWZA 2015

Resolutions AGM 2015

Current report no 7/2015

Date: June 23rd, 2015


Title:  Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of ASBISc Enterprises PLC held on June 23rd, 2015Legal Ground:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Act on Public Offering - issuers information duties

Message:  


The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company", „the Issuer“) hereby publishes resolutions of the Company's Annual General Meeting of Shareholders that was held on June 23rd, 2015

Resolutions AGM 2015

Uchwały ZWZA 2015

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.