Raport bieżący nr 10/2023 / Current report No 10/2023

Maj 10, 2023

ASBIS, INVESTOR, SHARES, COMPANY, REVENUE

Raport bieżący nr 10/2023 / Current report No 10/2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 maja 2023 r.

Data sporządzenia: 2023-05-10

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 10 maja 2023 roku. 

Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu 10 ogłoszonego porządku obrad z uwagi na fakt, iż do czasu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie został powołany nowy dyrektor ASBIS.

Jednocześnie Spółka informuje, że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do podjętych uchwał.


 

Date: 2023-05-10

Title:

Resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders on May 10th, 2023. 

Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information. 

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders that was held on May 10th, 2023.  

The Company informs that the Annual General Meeting of Shareholders resigned from considering item number 10 of the announced agenda due to the fact that till the Annual General Meeting of Shareholders, no new director of ASBIS was appointed.

At the same time, the Company informs that there were no objections raised to the adopted resolutions.

2022 Remuneration Report

2023 Diversity Policy

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.