Raport bieżący nr 11/2024 / Current report No 11/2024

Maj 08, 2024

ASBIS, INWESTOR

Raport bieżący nr 11/2024 / Current report No 11/2024

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 maja 2024 r.

Data sporządzenia: 2024-05-08
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 08 maja 2024 roku.

Spółka informuje, że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do podjętych uchwał.

Podjete uchwaly ZWZA 2024

2023 Remuneration Report

ASBIS Remuneration Policy


 

Date: 2024-05-08
Title: Resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders on May 8th, 2024.
Legal basis: Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information.

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders that was held on May 8th, 2024.

The Company informs that there were no objections raised to the adopted resolutions.

Adopted resolutions AGM 2024

2023 Remuneration Report

ASBIS Remuneration Policy

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.