Raport bieżący nr 12/2019 / Current report No 12/2019

Maj 08, 2019

Raport bieżący

Raport bieżący nr 12/2019 / Current report No 12/2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2019 r.

Data sporządzenia: 2019-05-08

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe                     

Treść raportu:                                                          

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc („Spółka”) niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 08 maja 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.

Uchwały ZWZA 2019

Adopted resolutions AGM 2019


Date: 2019-05-08

Title:

Resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders on May 8th, 2019.

Legal basis:  Art. 56 item 1 section 2 Act on Public Offering – current and periodic information.

Message:

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc ("the Company") hereby announces the resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders that was held on May 8th, 2019.

At the same time, the Company informs that the Annual General Meeting of Shareholders has not resigned from any of the items on the agenda and there were no objections raised to the any of the adopted resolutions.

Adopted resolutions AGM 2019

Uchwały ZWZA 2019

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.