Raport bieżący nr 24/2021 / Current report No 24/2021

Wrzesień 21, 2021

ASBIS, INWESTOR, AKCJĘ, SPÓŁKA, NABYC

Raport bieżący nr 24/2021 / Current report No 24/2021

Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za sierpień 2021 r.

Data sporządzenia:  2021-09-21

Godzina publikacji: 08:15 CET

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu: Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc  w związku ze swoją decyzją o publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach, ogłoszonej raportem bieżącym nr 4/2017, niniejszym informuje, że: 

szacunkowe skonsolidowane przychody za sierpień 2021 r. wyniosły ok. 243 mln USD i były o ok. 18% wyższe od przychodów wypracowanych w sierpniu 2020 r. (206 mln USD). 

Powyższe dane są oparte na najlepszym możliwym szacunku Rady i mogą nieznacznie różnić się od finalnych danych.


 

Date: 2021-09-21

Time of disclosure: 08:15 CET

Title: Information on monthly estimated consolidated revenues of August 2021.

Legal basis:  Art. 17 ust.1 MAR – inside information  

Message: The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc following its decision on publication of information about estimated monthly consolidated revenues, as announced in current report no 4/2017, hereby informs that: 

estimated consolidated revenues for August 2021 amounted to approx. USD 243 million and were approx. 18% higher as compared to revenues for August 2020 (USD 206 million). 

The above data is based on the best possible estimation prepared by the Board and may differ slightly from final data.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.