Raport bieżący nr 36/2022 / Current report No 36/2022

Wrzesień 02, 2022

ASBIS, INWESTOR, AKCJĘ, SPÓŁKA, NABYC

Raport bieżący nr 36/2022 / Current report No 36/2022

Nabycie akcji własnych

Data sporządzenia: 2022-09-02

Podstawa prawna: inne uregulowania 

Treść:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 28 marca 2022 r. Spółka podczas sesji giełdowych w dniach 26 sierpnia 2022 r. - 01 września 2022 r. nabyła łącznie 10 800 szt. akcji własnych.  

Średnia jednostkowa cena zakupu wyniosła 15,80 zł za akcję. 

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję. 

Nabyty pakiet stanowi 0,019% kapitału zakładowego i daje 10 800 głosów (0,019%) na WZA. 

Po powyższej transakcji Spółka posiada łącznie   328 800 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,592% kapitału zakładowego i dających 328 800 głosów (0,592%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Szczegółowe informacje o transakcjach nabycia akcji własnych Spółka przekazuje w załączeniu.


 

Date: 2022-09-02 

Title: Purchase of own shares 

Legal basis: other regulations 

Message: 

The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc („the Company”) hereby informs that in order to execute Resolution no. 1 of the EGM from March 28th, 2022, the Company during market sessions between  August 26th, 2022 and September 01st, 2022, purchased a total number of 10,800 own shares. 

The average unit price of the purchase was PLN 15.80 per share. 

The nominal value per share is USD 0.20 for 1 share. 

The purchased package is 0.019% of share capital and gives 10,800 votes (0.019%) at the AGM. 

After this transaction, the Company has a total of 328,800 own shares, representing 0.592% of share capital and giving 328,800 votes 0.592%at the General Meeting of Shareholders. 

Detailed information on the purchase of own shares the Company provides with the attachment.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.