Raport bieżący nr 38/2022 / Current report No 38/2022

Wrzesień 21, 2022

ASBIS, INWESTOR, AKCJĘ, SPÓŁKA, NABYC

Raport bieżący nr 38/2022 / Current report No 38/2022

Informacja o szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych przychodach za sierpień 2022 r.

Data sporządzenia: 2022-09-21

Godzina publikacji: 08:12 CET

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc w związku ze swoją decyzją o publikacji informacji o miesięcznych szacunkowych skonsolidowanych przychodach, ogłoszonej raportem bieżącym nr 4/2017, niniejszym informuje, że: 

szacunkowe skonsolidowane przychody za sierpień 2022 r. wyniosły ok. 207 mln USD i były o ok. 15% niższe od przychodów wypracowanych w sierpniu 2021 r. (243 mln USD). 

Powyższe dane są oparte na najlepszym możliwym szacunku Rady i mogą nieznacznie różnić się od finalnych danych.


Date: 2022-09-21

Time of disclosure: 08:12 CET

Title: Information on monthly estimated consolidated revenues of August 2022.

Legal basis:  Art. 17 ust.1 MAR – inside information  

Message: The Board of Directors of ASBISc Enterprises Plc following its decision on publication of information about estimated monthly consolidated revenues, as announced in current report no 4/2017, hereby informs that: 

estimated consolidated revenues for August 2022 amounted to approx. USD 207 million and were approx. 15% lower as compared to revenues for August 2021 (USD 243 million). 

The above data is based on the best possible estimation prepared by the Board and may differ slightly from final data.

Disclaimer: The information contained in each press release posted on this site was factually accurate on the date it was issued. While these press releases and other materials remain on the Company's website, the Company assumes no duty to update the information to reflect subsequent developments. Consequently, readers of the press releases and other materials should not rely upon the information as current or accurate after their issuance dates.