Wybierz rok pierwszy
Show
lines
Razem
1
lines found

Aktualności dla inwestorów

Sierpień 12, 2009
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na wschodzących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, miał przychody w wysokości 231,3 mln USD w II kwartale 2009 roku i 469,2 mln USD w całym pierwszym półroczu 2009 r. W II kwartale 2009 r. Spółka osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 210 tys. USD, ale wyniki całego półrocza pozostały pod silnym wpływem wyników I kwartału. Niemniej jednak, wyniki II kwartału wskazują, że ASBISc jest w punkcie zwrotnym i wydaje się, że najgorsze ma już za sobą. W II kwartale 2009 r. Spółka poprawiła marżę zysku brutto do 5,1% z 3,0% w I kwartale 2009 r. oraz skupiła się na zmniejszaniu zależności od segmentu tradycyjnych komponentów komputerowych. ASBISc kontynuuje też działania oszczędnościowe, istotnie zmniejszając koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży.
https://inwestor.asbis.pl/info/investor-news.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące