Show
lines
Razem
3
lines found

Aktualności dla inwestorów

Listopad 05, 2009
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na wschodzących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zanotował w III kwartale 2009 roku przychody w wysokości 289 mln USD. W tym samym czasie Spółka osiągnęła zysk operacyjny w wysokości blisko 2,1 mln USD, natomiast zysk netto przekroczył 1,1 mln USD. Wyniki te oznaczają istotną poprawę w porównaniu do bardzo trudnych pierwszych dwóch kwartałów 2009 roku, gdy na wyniki Spółki duży wpływ wywierało ogólnoświatowe spowolnienie gospodarcze.
Sierpień 12, 2009
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na wschodzących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, miał przychody w wysokości 231,3 mln USD w II kwartale 2009 roku i 469,2 mln USD w całym pierwszym półroczu 2009 r. W II kwartale 2009 r. Spółka osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 210 tys. USD, ale wyniki całego półrocza pozostały pod silnym wpływem wyników I kwartału. Niemniej jednak, wyniki II kwartału wskazują, że ASBISc jest w punkcie zwrotnym i wydaje się, że najgorsze ma już za sobą. W II kwartale 2009 r. Spółka poprawiła marżę zysku brutto do 5,1% z 3,0% w I kwartale 2009 r. oraz skupiła się na zmniejszaniu zależności od segmentu tradycyjnych komponentów komputerowych. ASBISc kontynuuje też działania oszczędnościowe, istotnie zmniejszając koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży.
Maj 06, 2009
Wyniki za i kwartał 2009 r. pod silnym wpływem wahań na rynku walutowym oraz trwającego kryzysu
https://inwestor.asbis.pl/info/investor-news.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące