Wybierz rok pierwszy
Show
lines
Razem
2
lines found

Aktualności dla inwestorów

Listopad 06, 2014
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.
Listopad 06, 2014
ASBIS w III kw. 2014 znacznie poprawił wyniki w porównaniu do poprzednich kwartałów 2014 roku, jako że przychody, zysk brutto, marża zysku brutto oraz zysk netto po opodatkowaniu wzrosły
https://inwestor.asbis.pl/info/investor-news.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące