Archive

Styczeń 31, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami zysk netto osiągnięty przez Spółkę w IV kwartale 2011 roku mógł przekroczyć 7,6 mln USD, i w związku z tym pozytywnie wpłynąć na poziom wyniku netto za cały 2011 rok.
Styczeń 20, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje o nabyciu akcji własnych.
Styczeń 20, 2012
Through this partnership, ASBIS Romania will offer to its reselling partners products from the entire Fujitsu range, from mobile and desktop PCs, to workstations, servers, IT storage and peripheral solutions, both from the consumer range and the commercial one.
Styczeń 20, 2012
Almost half million GPS devices and more than 150,000 tablets and e-book readers sold in 2011. Further growth expected in 2012
Styczeń 20, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc ENTERPRISES PLC ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż w dniu 19 stycznia 2012 roku Spółka otrzymała od Aviva Investors Poland S. A. informację o zmianie ilości posiadanych akcji.
Styczeń 20, 2012
Prawie pół miliona urządzeń GPS oraz ponad 150 000 tabletów i czytników e-book sprzedanych w 2011 roku. Oczekiwany dalszy wzrost w 2012 roku.
Styczeń 17, 2012
ASBIS have been selected as Top 5 distributors for four successive years and nominated for the ‘EMEA Channel Academy: 2012 Awards’ in two largest regions of company’ operations.
Styczeń 16, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje o nabyciu akcji własnych.
Styczeń 13, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje o nabyciu akcji własnych.
Styczeń 11, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje o nabyciu akcji własnych.
Styczeń 11, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") przekazuje wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych ("Raporty"), przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.
Styczeń 10, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka", "Emitent") informuje o datach, w których Spółka będzie publikowała raporty okresowe w 2012 roku.
Styczeń 02, 2012
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 21 grudnia 2011 r. Spółka podczas sesji giełdowej w dniu 30 grudnia 2011 r. dokonała nabycia łącznie 6990 szt. akcji własnych.
https://inwestor.asbis.pl/info/newsarchive
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące