Archive

Grudzień 21, 2015
Zawiadomienie zgodnie z art. 160 par. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Grudzień 21, 2015
Zawiadomienie zgodnie z art. 160 par. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Grudzień 18, 2015
Dear ASBIS partner! In warm appreciation of our partnership during 2015, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Listopad 27, 2015
Zawiadomienie zgodnie z art. 160 par. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Listopad 27, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Listopad 27, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Listopad 24, 2015
Four new budget friendly GSmart smartphones are available to ASBIS business partners in a range of countries
Listopad 17, 2015
According to the latest ‘Distributors in Europe – the top 500’ database report published by IT Europa on November 2nd, 2015, ASBIS Group is a Top Ten IT distributor.
Listopad 05, 2015
Powrót spółki do rentowności. Dalsza poprawa oczekiwana w IV kw. 2015.
Listopad 05, 2015
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku.
Pazdziernik 08, 2015
ASBIS to offer iPhone 6s and iPhone 6s Plus across Belarus, Kazakhstan, Moldova and Ukraine.
Wrzesień 30, 2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się 30 września 2015 roku
Wrzesień 30, 2015
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się w dniu 30 września 2015
Wrzesień 30, 2015
Powołanie Dyrektora Wykonawczego
Wrzesień 29, 2015
Informacja z jednej ze spółek zależnych
Wrzesień 03, 2015
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc
Sierpień 13, 2015
Rezygnacja Dyrektora niewykonawczego
Sierpień 10, 2015
ASBIS is a preferred distribution partner for the BlackBerry’s Software Licenses and Updates across nine countries and an exclusive distributor of this product on the markets of Cyprus, Estonia and Greece
Sierpień 07, 2015
Powołanie nowego Dyrektora Niewykonawczego
Sierpień 06, 2015
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku.
Lipiec 27, 2015
Wniosek o likwidację spółki zależnej
Lipiec 14, 2015
Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Czerwiec 23, 2015
Ponowny wybór członka Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc
Czerwiec 23, 2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się 23 czerwca 2015 roku
Czerwiec 23, 2015
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises PLC, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2015
Czerwiec 12, 2015
iPhone 6 and iPhone 6 Plus featuring stunning 4.7-inch and 5.5-inch Retina HD displays will be available at authorised IT and TeleCom retail stores store across Belarus as well as Apple Premium Reseller store in Minsk beginning June 26, 2015
Czerwiec 10, 2015
Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej
Czerwiec 01, 2015
ASBIS expanded its distribution of Logitech products by nine countries in Eastern Europe, Asia and Caucasus
Maj 19, 2015
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 23 czerwca 2015 r.
Maj 19, 2015
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc niniejszym przekazuje treść skorygowanego raportu bieżącego o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc na dzień 23 czerwca 2015 roku
Maj 19, 2015
The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC convenes the Annual General Shareholders Meeting of ASBISc Enterprises PLC, to be held on June 23rd, 2015
Maj 07, 2015
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku.
Kwiecień 20, 2015
Intel® Education Software will be available to partners in all regions of ASBIS presence
Marzec 28, 2015
Dell distribution agreements have been signed for Bulgaria and Cyprus
Marzec 26, 2015
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki opublikował Skonsolidowany Raport Roczny za 2014 rok.
Marzec 23, 2015
A full range of Logitech personal peripherals will be available to ASBIS channel partners across ten regions
Marzec 18, 2015
An expanded coverage of ASBIS official sales of the current iPhone models including iPhone 6 and iPhone 6 Plus
Luty 26, 2015
ASBIS significantly improved its net profitability in Q4 2014 compared to all previous quarters of 2014 and to Q4 2013
Luty 26, 2015
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.
Luty 26, 2015
ASBIS znacznie poprawił swój zysk netto w porównaniu do wszystkich poprzednich kwartałów 2014 roku oraz do IV kw. 2013 roku
Styczeń 05, 2015
Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 r. przez ASBISc Enterprises Plc
Styczeń 05, 2015
Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
https://inwestor.asbis.pl/info/newsarchive
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące