Aktualności dla inwestorów

Listopad 06, 2014
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.
Listopad 06, 2014
ASBIS w III kw. 2014 znacznie poprawił wyniki w porównaniu do poprzednich kwartałów 2014 roku, jako że przychody, zysk brutto, marża zysku brutto oraz zysk netto po opodatkowaniu wzrosły
Sierpień 07, 2014
ASBIS w II kw. 2014 r. oraz w I półroczu 2014 r. nadal odczuwał wpływ sytuacji na Ukrainie i w Rosji na swoje wyniki finansowe
Sierpień 07, 2014
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku.
Maj 08, 2014
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku.
Marzec 31, 2014
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki opublikował Skonsolidowany Raport Roczny za 2013 rok.
Luty 27, 2014
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku.
Luty 27, 2014
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy oraz Bliskiego Wschodu i Afryki zaraportował udany IV kwartał 2013 roku. W tym okresie Spółka nadal koncentrowała się na poprawie przepływów pieniężnych, marż zysku brutto oraz rentowności poprzez ulepszanie portfolio produktowego oraz zwiększanie sprzedaży marek własnych. Spółka wypracowała w 2013 r. przychody w wysokości ponad 1,92 mld USD, natomiast zysk netto przekroczył 12,71 mln USD.
https://inwestor.asbis.pl/info/investor-news.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące