Aktualności dla inwestorów

Listopad 05, 2015
Powrót spółki do rentowności. Dalsza poprawa oczekiwana w IV kw. 2015.
Listopad 05, 2015
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku.
Sierpień 06, 2015
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku.
Maj 07, 2015
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku.
Marzec 26, 2015
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki opublikował Skonsolidowany Raport Roczny za 2014 rok.
Luty 26, 2015
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku.
Luty 26, 2015
ASBIS znacznie poprawił swój zysk netto w porównaniu do wszystkich poprzednich kwartałów 2014 roku oraz do IV kw. 2013 roku
https://inwestor.asbis.pl/info/investor-news.xhtml
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące