Archive

Listopad 09, 2010
Revenues grew by 23.67% y-o-y, net profit exceeded u.s.$ 1.3 million2009
Listopad 09, 2010
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zanotował w III kw. 2010 roku 357 mln USD przychodów – o 23,67% więcej niż w III kw. 2009 roku. Jednocześnie zysk brutto wzrósł o 19,69% do 17,27 mln USD w porównaniu do 14,42 mln USD w III kw. 2009 roku. Mocny wzrost przychodów i zysku brutto skutkował prawie dwukrotnie wyższym zyskiem z działalności operacyjnej, który sięgnął 4,12 mln USD w porównaniu do 2,09 mln USD w III kw. 2009 roku. Zysk netto wyniósł 1,31 mln USD – o 17,78% więcej w porównaniu do 1,11 mln USD w III kw. 2009 roku. Wyniki te pokazują silną pozycję rynkową ASBISC, napędzaną przez rosnący popyt oraz ulepszone portfolio produktowe Spółki na jej rynkach.
Listopad 09, 2010
Przychody wzrosły o 23,67% r-d-r, zysk netto przekroczył 1,3 mln usd
Pazdziernik 08, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC („Emitent”, „Spółka”) przekazuje informację otrzymaną w dniu 8 października 2010 roku od MAIZURI ENTERPRISES LTD (dalej „MAIZURI”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Pazdziernik 08, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 8 października 2010 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Siarhei Kostevitch.
Sierpień 18, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc ENTERPRISES PLC ("Spółka", "Emitent"), przekazuje informację otrzymaną w dniu 18 sierpnia 2010 r. od Aviva Investors Poland S.A. o przekroczeniu progu 5% głosów na WZA.
Sierpień 11, 2010
ASBISc Enterprises Plc posted revenues of USD 270 million for the second quarter of 2010, 16.6% higher than in Q2 2009.
Sierpień 11, 2010
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zanotował w II kwartale 2010 roku 270 mln USD przychodów – o 16,6% więcej niż w II kwartale 2009. W całym pierwszym półroczu 2010 roku przychody wzrosły jeszcze bardziej, o 28%, do 600 mln USD z 469 mln USD w I półroczu 2009 roku. Jednocześnie zysk brutto wzrósł o 44,66% do 27,3 mln USD w porównaniu do 18,9 mln USD w I półroczu 2009 roku. Wyniki te reprezentują silniejszą pozycję rynkową ASBIS, która pozwala spółce korzystać z odżywającego popytu.
Sierpień 11, 2010
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zanotował w II kwartale 2010 roku 270 mln USD przychodów – o 16,6% więcej niż w II kwartale 2009.
Sierpień 02, 2010
ASBIS exclusivity rights for distributing its new 5” tablet - Dell Streak in 11 countries of the EMEA region
Lipiec 06, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 6 lipca 2010 roku Spółka otrzymała od Sangita Enterprises Limited ("Sangita") zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Lipiec 05, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5 lipca 2010 roku Spółka otrzymała od osoby zobowiązanej załączoną informację o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych przez tę osobę oraz przez osobę z nią powiązaną.
Lipiec 05, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5 lipca 2010 roku Spółka otrzymała od osoby zobowiązanej załączoną informację o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez podmiot powiązany z tą osobą.
Maj 19, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc (“Spółka") niniejszym przedstawia listę akcjonariuszy posiadających nie mniej niż 5% całkowitej liczby głosów, obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18 maja 2010 roku.
Maj 19, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18 maja 2010, wybrało ponownie do Rady Dyrektorów Panów: Siarhei Kostevitch oraz Marios Christou.
Maj 19, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 18 maja 2010 roku.
Maj 06, 2010
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zanotował w I kwartale 2010 roku przychody w wysokości 331 mln USD – o 39% wyższe niż w I kw. 2009 roku. Zysk brutto spółki wzrósł o 115% r-d-r do 15,4 mln USD, zysk operacyjny wyniósł prawie 1,8 mln USD, a zysk netto przekryczył 200 tys. USD. Te wyniki oznaczają istotną poprawę w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku, wskazując silne wyjście ze światowego spowolnienia gospodarczego.
Maj 06, 2010
ASBIS posted revenues of USD 331 million for the first quarter of 2010 – 39% higher than in Q1 2009.
Maj 06, 2010
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, zanotował w I kwartale 2010 roku przychody w wysokości 331 mln USD – o 39% wyższe niż w I kw. 2009 roku.
Kwiecień 30, 2010
ASBIS Romania has become authorized distributor of Microsoft FPP (Full Packaged Product) and received the status of Microsoft Gold Certified Partner
Kwiecień 22, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC niniejszym przekazuje skorygowaną treść raportu bieżącego nr 5/2010.
Kwiecień 20, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") przekazuje w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASBISc Enterprises Plc, zwołanego na dzień 18 maja 2010 r.
Kwiecień 20, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC zwołuje Walne Zgromadzenia ASBISc Enterprises PLC, na dzień 18 maja 2010 roku, na godzinę 10:00 CET w siedzibie Spółki.
Marzec 30, 2010
ASBISc Enterprises Plc, a leading distributor of IT products in emerging markets of Europe, the Middle East and Africa, published its Annual Report for year 2009.
Marzec 11, 2010
New distribution agreement with ASBIS Enterprises Plc takes Buffalo into new territories.
Marzec 09, 2010
ASBIS has received Toshiba authorized distributor status for Bosnia and Herzegovina
Luty 26, 2010
Press-release: ASBIS signs global master distribution agreement with AVG Technologies, the developer of the world’s most downloaded Anti-Virus software.
Luty 24, 2010
Press-release: The company back on track to reach levels from before the crisis
Luty 24, 2010
Spółka na drodze do wyników sprzed kryzysu
Luty 18, 2010
Press-release: ASBIS and Hitachi came to an agreement on Hitachi Branded drives distribution
Styczeń 25, 2010
The Company appointed Mr. Peter Edinger as the Executive Vice President of Retail Sales & Marketing for Europe, Middle East and Africa. New executive will be responsible for the Sales & Marketing management and market-growth strategies of ASBISc own brands Canyon and Prestigio.
Styczeń 25, 2010
Spółka powołała Pana Petera Edingera na stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego ds. sprzedaży detalicznej i marketingu w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Będzie on odpowiedzialny za zarządzanie sprzedażą i marketingiem oraz strategię wzrostu marek własnych ASBISc – Canyon i Prestigio.
Styczeń 22, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka”) informuje o zaktualizowanych datach publikacji raportów okresowych w 2010 roku.
Styczeń 22, 2010
Rada Dyrektorów ASBISC Enterprises Plc (“Spółka”) niniejszym informuje, że Pan Peter Edinger został powołany na stanowisko Wiceprezesa wykonawczego ds. Sprzedaży Detalicznej i Marketingu w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.
Styczeń 15, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") przekazuje wykaz wszystkich raportów bieżących i okresowych ("Raporty"), przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.
Styczeń 05, 2010
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc ("Spółka") podaje informację o datach publikacji raportów okresowych w 2010 roku.
Styczeń 05, 2010
ASBIS has become authorised distributor of Acer in Croatia with distribution rights for notebooks, projectors, monitors, commercial desktops and exclusive distributor for consumer desktops.
https://inwestor.asbis.pl/info/newsarchive
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące