Archive

Grudzień 23, 2014
Dear ASBIS partner! Thank You for your trust and loyalty during the year!
Grudzień 17, 2014
Rejestracja nowej spółki zależnej w Wielkiej Brytanii
Listopad 19, 2014
New BlackBerry budget smartphone to be delivered to ASBIS partners in Ukraine, Latvia, Lithuania and Kazakhstan at the beginning of December, 2014
Listopad 07, 2014
Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Listopad 06, 2014
ASBIS saw its Q3 2014 results much improved compared to the previous quarters of 2014, as revenues, gross profit, gross profit margin and NPAT have grown
Listopad 06, 2014
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.
Listopad 06, 2014
ASBIS w III kw. 2014 znacznie poprawił wyniki w porównaniu do poprzednich kwartałów 2014 roku, jako że przychody, zysk brutto, marża zysku brutto oraz zysk netto po opodatkowaniu wzrosły
Listopad 06, 2014
Zmiana prognozy finansowej na 2014 rok
Pazdziernik 29, 2014
ASBIS to offer iPhone 6 and iPhone 6 Plus across Kazakhstan and Ukraine
Pazdziernik 23, 2014
Zawiadomienie o przekroczeniu w dół progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Pazdziernik 14, 2014
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Pazdziernik 14, 2014
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Pazdziernik 14, 2014
Dyspozycja Rady Dyrektorów w sprawie przekazania akcji Spółki pracownikom Spółki
Wrzesień 16, 2014
Prestigio has become a new holder of a globally recognized certificate.
Sierpień 11, 2014
Rejestracja nowej spółki zależnej na Białorusi
Sierpień 07, 2014
ASBIS saw its Q2 2014 and H1 2014 financial results still affected by the situation in Ukraine and Russia
Sierpień 07, 2014
ASBIS w II kw. 2014 r. oraz w I półroczu 2014 r. nadal odczuwał wpływ sytuacji na Ukrainie i w Rosji na swoje wyniki finansowe
Sierpień 07, 2014
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku.
Lipiec 31, 2014
Wyrejestrowanie nieaktywnej spółki zależnej
Lipiec 14, 2014
Complete Enterprise Mobility Solutions from BlackBerry are distributed by ASBIS on the territory of nine national markets
Lipiec 09, 2014
Retail solid state drives to be available to all ASBIS partners across the covered territory
Lipiec 09, 2014
Wniosek o zamknięcie spółki zależnej
Czerwiec 20, 2014
ASBIS to offer iPhone 5s and iPhone 5c across Ukraine and Kazakhstan
Czerwiec 05, 2014
Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy
Czerwiec 05, 2014
Ponowny wybór członka Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises Plc
Czerwiec 05, 2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się 5 czerwca 2014 roku
Czerwiec 05, 2014
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2014
Maj 20, 2014
DRAM and solid state drives brand-named Crucial from Micron CPG to be delivered to ASBIS partners in ten countries
Maj 09, 2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc
Maj 09, 2014
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASBISc Enterprises Plc zwołane na dzień 5 czerwca 2014 r.
Maj 08, 2014
ASBIS saw its Q1 2014 results significantly affected by the situation in Ukraine, which also affected the situation in Russia
Maj 08, 2014
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku.
Maj 08, 2014
Prognoza wyników finansowych na 2014 rok
Maj 08, 2014
ASBISc odnotował w I kw. 2014 r. znaczny negatywny wpływ na swoje kwartale wyniki finansowe sytuacji na Ukrainie, która wpłynęła również na sytuację w Rosji.
Kwiecień 23, 2014
Informacja dotycząca wyników za I kwartał 2014 roku
Kwiecień 09, 2014
BlackBerry selected ASBISc Enterprises PLC as preferred distribution partner for the supply of its handhelds and software in the Former Soviet Union and Baltic countries
Marzec 31, 2014
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki opublikował Skonsolidowany Raport Roczny za 2013 rok.
Marzec 26, 2014
An official distribution of the entire assortment of Logitech accessories in the territory of the Czech Republic and Slovakia is negotiated
Marzec 19, 2014
Zmiana daty publikacji Raportu rocznego za 2013 r.
Marzec 04, 2014
Zawiadomienie o przekroczeniu w górę progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Luty 27, 2014
ASBISc Enterprises Plc, a leading distributor of IT products in emerging markets of Europe, the Middle East and Africa, has reported a successful Q4 2013. In the period, the Company continued focusing on improving its cash flows, gross profit margins and profitability, by refining its product portfolio and increasing sales of own brands. For 2013, the Company posted revenues of USD 1.92bn, with net profit exceeding USD 12.71m.
Luty 27, 2014
ASBISc Enterprises Plc, wiodacy dystrybutor produktów IT na rozwijających się rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, opublikował Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku.
Luty 27, 2014
ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy oraz Bliskiego Wschodu i Afryki zaraportował udany IV kwartał 2013 roku. W tym okresie Spółka nadal koncentrowała się na poprawie przepływów pieniężnych, marż zysku brutto oraz rentowności poprzez ulepszanie portfolio produktowego oraz zwiększanie sprzedaży marek własnych. Spółka wypracowała w 2013 r. przychody w wysokości ponad 1,92 mld USD, natomiast zysk netto przekroczył 12,71 mln USD.
Styczeń 23, 2014
Zmiana nazwy spółki zależnej
Styczeń 03, 2014
Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r. przez ASBISc Enterprises Plc
Styczeń 02, 2014
Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
Styczeń 01, 2014
The distribution agreement for Solid State Drives of SanDisk covers all markets of ASBIS’ presence
https://inwestor.asbis.pl/info/newsarchive
Wybierz rok pierwszy
Wszystkie miesiące